Actuator Serie GNP

Actuator Serie GNP

Phiên bản:
Áp suất hoạt động
Từ 2.8 bar đến 10 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -48°C đến 130°C
Đường kính nòng
Từ 9mm đến 46mm
Angle of rotation
90° +/- 10° đối với mở và đóng, 180°