Khớp nối nhanh

Khớp nối nhanh

Phiên bản:
Đường kính REN kết nối
Từ 1/8 inch - 1/2 inch
Áp suất hoạt động
Từ 0 bar đến 16 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C
Vật liệu
Đồng mạ Niken