Hệ thống ống nhôm

Hệ thống ống nhôm

Rated 1.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

Phiên bản:
Tiêu chuẩn kết nối
Từ ϕ20-ϕ110
Áp suất hoạt động
Từ -0.99 bar đến 16 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Ứng dụng phổ biến