Ball valve

Ball valve

Version:
Diameter REN Connector
Từ 1/8 đến 2 inch
Material
Đồng mạ Niken
Operating pressure
Từ -0.99 bar đến 20 bar
Operating temperature
Từ -20°C đến 80°C
Fluid
Khí nén, nước, dầu