Van

Van

Phiên bản:
Đường kính REN kết nối
Từ 1/8 inch đến 1/2 inch
Lưu lượng
Từ 740 NL/min đến 5000 NL/min
Áp suất hoạt động
Từ 1 bar đến 10 bar
Chủng loại Van
Điện, Cơ, Khí nén
Điện áp hoạt động
Từ 24VDC - 120 VDC, Từ 24VAC - 220VAC