Xy lanh khí nén tiêu chuẩn ISO 15552

Xy lanh khí nén tiêu chuẩn ISO 15552

Phiên bản:
Tiêu chuẩn
Áp suất hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
Đường kính nòng
Hành trình tối đa