Chính sách bảo hành

Bảo hành theo chính sách 1 đổi 1 đối với các sản phẩm xác định lỗi đo nhà sản xuất trong vòng 12 tháng.

Đối với sản phẩm Ống nhôm dẫn khí Thời gian bảo hành toàn bộ các thiết bị từ:  Đầu nối đến các ống Dẫn khí NHÔM trong 10 năm.