Ống khí nén

Ống khí nén

Áp suất hoạt động
Từ 12 bar đến 26 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -40°C đến 100°C
Vật liệu ống
Nhựa Polyamide
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
Áp suất hoạt động
Từ 6 bar đến 10 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -40°C đến 60°C
Vật liệu ống
Nhựa Polyurethane
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
Áp suất hoạt động
Từ 8 bar đến 20 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -5°C đến 60°C
Vật liệu ống
Nhựa PVC
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm
Áp suất hoạt động
16 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 110°C
Vật liệu ống
Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu