Đầu nối

Đầu nối

Đường kính Ống Kết nối
Từ ϕ4-ϕ14
Đường kính Ren Kết nối
Từ 1/8 inch - 1/2 inch
Vật liệu
Đồng mạ Niken, nhựa Technopolymeric
Áp suất hoạt động
Từ -0.99 bar đến 20 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C
Đường kính Ống Kết nối
Từ ϕ4-ϕ12
Đường kính Ren Kết nối
Từ 1/8 inch - 1/2 inch
Vật liệu
INOX 316, seal làm bằng FKM
Áp suất hoạt động
Từ -0.99 bar đến 20 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -15°C đến 200°C