Van bi

Van bi

Phiên bản:
Đường kính REN kết nối
Từ 1/8 đến 2 inch
Vật liệu
Đồng mạ Niken
Áp suất hoạt động
Từ -0.99 bar đến 20 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C
Lưu chất
Khí nén, nước, dầu